Microsoft Office 2016-2021

60,000192,000

Microsoft-н албан ёсны төлөөлөгч.

Clear
  

MAC үйлдлийн системд:

Microsoft Office 2016:  +49 000₮

Microsoft Office 2019:  +159 000₮

Microsoft Office 2021:  +159 000₮ нэмэгдэнэ.

Онцлог шинж чанар

Бүрэн ажиллагаатай сонгодог хувилбарууд., Нэг компьютерт суулгах лиценз.

Төрөл

Home and Business 2019, Home and Business 2021, Home and Students 2016, Home and Students 2019, Professional Plus 2019, Professional Plus 2021

SKU: Microsoft Partner Category: