Лэдтэй повер банк

30,000

Bluetooth-р холбогдон хүссэн дүрсээ гаргах боломжтой.